google map
forside
Læs artikler
Besøg os på Facebook

Særligt Sensitiv - PSYKOTERAPI FOR SÆRLIGT SENSITIVE.

 

Foredraget - Særlig sensitiv - hvad så? 

Foredraget giver indsigt og forståelse for de sensitive træk, og du får redskaber til at håndtere sensititeten på bedst mulig måde i hverdagen.

 

Foredrag på Helsemessen på Helsemessen i Vejle, Domus, Ved Sønderåen 1, 7100 Vejle den 28.februar  kl. 12.00 

og på Helsemessen i Oksbøl, Kirkegade 5, 6840 Oksbøl lørdag, den 14. marts kl. 14.00 og søndag, den 15. marts kl. 11.00.

 

 

 

Se interviewet med nogle af mine gode råd til Særligt sensitive på Familiekananlen:

http://familiekanalen.tv/?s=grethe+lindholm+pedersen

 

 

 Jeg tilbyder:

Psykoterapi og rådgivning for Særligt Sensitive voksne, børn og unge.

Terapien er individuelt tilpasset til den Særligt Sensitives behov og ressourcer, ligesom rådgivning indeholder redskaber og vejledning til god livskvalitet.

 

Indviduel rådgivning for ægtepar/par og familier, som ønsker at forstå sig selv, sin partner og sit parforhold  for at viden om, hvor man kan forebygge og løse problemer i parforholdet.

 

 

Hvad vil det sige at være Særligt Sensitiv?

Jeg møder ofte i mit terapeutiske arbejde i klinikken mennesker, der oplever at være anderledes og mere nærtagende end andre mennesker omkring sig.
Disse mennesker fortæller, at de har brug for tid til ro og fordybelse og ønsker at få redskaber til at beskytte sig mod at blive påvirket af stemninger fra verden omkring sig.


Det er ikke nogen sygdom eller en diagnose at være særligt sensitiv, men derimod et karaktertræk, som man skal lære at leve sit liv med, ligesom det at være A- eller B-menneske.


Der er mange måder at håndtere sin sensitivitet på, ligesom der er mange positive egenskaber, som giver mulighed for et værdifuldt og rigt liv, trods fornemmelsen af at være den eneste i verden, der har det sådan.


Særligt sensitive mennesker har et mere sensitivt nervesystem overfor sanseindtryk som støj, kaos og uforudsigelighed, ligesom lyd, lys, syn og lugt påvirker meget. Informationer fra omgivelserne bearbejdes grundigere og man opfatter nuancer, som andre ikke opfatter. Denne forskel i nervesystemet synes for de fleste menneskers vedkommende at være nedarvet og undersøgelser viser, at 15-20% af befolkningen har dette karaktertræk, dog med individuelle forskelle.

 

 Undersøgelser og erfaringer har vist, at hvis den Særligt Sensitive får bearbejdet sine chok og traumer kan adfærd og livskvaliteten forandres. Det giver mere overblik, bedre selvværd og mere ro ved at få problemerne bearbejdet.

 

De tilbagemeldinger, jeg får fra klienterne og mine egne erfaringer fra den terapeutiske behandling fra personer med dette karaktertræk er, at terapien virker beroligende for det højspændte nervesystem og samtidig opleves de daglige påvirkninger mindre . Selvværdet får også et tiltrængt løft ved, at man begynder at tage sig selv og sine egne følelser mere alvorligt, sætter sine grænser tydeligere og vælger til og fra i vigtige situationer.

 

Der findes udmærkede selvtest på nettet, bla. på www.hsp-foreningen.dk, hvor man kan teste sensitiviteten. Testen giver muligheder for erkendelsen af, at det måske er derfor, jeg oplever mig anderledes. Den positive effekt af denne erkendelse giver forståelse i sindet – modsat følelsen af at føle sig anderledes og måske forkert, og dette er i sig selv opbyggende for selvværdet. Det at forstå sig selv og sit barns reaktioner er vejen til et harmonisk familieliv.

 

Kender du dig selv og din sensitivitet?

 

Alle reagerer på sansemæssige påvirkninger, og alle stimuleres af det. Det er fundamentalt for vores biologiske eksistens. Men i forhold til flertallet af befolkningen (ca. 80%), reagerer de særligt sensitive (ca.20%) meget kraftigt på sansemæssige stimuleringer. Særligt Sensitive filtrerer nemlig ikke særlig meget i forhold til sanseapparatet. Alt registreres. Det er meget forskelligt, hvad man reagerer på, men samlet set, drejer det sig om en lang række påvirkninger, særligt sensitive kan reagere og overreagere på.

For eksempel: Lyde, støj, lugte, skarpt lys, kuld og træk, stimulanser, medicin, fuldmåne, årstidernes skiften, elektriske apparater, der blinker og dytter, tidsmæssigt pres, smerter, indeklemte og trykkende atmosfærer, voldsomme film og tv-avis, sensibel overfor andres følelser og humørsvingninger, sult eller tørst, natur og kunstoplevelser, rigt indre liv, stærk fantasi og forestillingsevne, kronisk anspændthed og overbekymrethed, retfærdighed, næstekærlighed – for blot at nævne nogle få af karaktertrækkene.

En særlig sensitiv person er særdeles disponeret for at registrere små detaljer og subtile nuancer i sin omverden, hvilket medfører, at denne person nødvendigvis må bruge mentale ressourcer på at bearbejde og forholde sig til en væsentlig større mængde indtryk, end personer, som ikke er særligt sensitive. Bearbejdelsen tager tid og energi, hvilket gør at man føler sig overstimuleret og fyldt op tidligere end andre.

Ulempen ved at være særlig sensitiv er, at mennesker med dette medfødte træk, oftest oplever en høj grad af stimuli, både indre og ydre, og dette kan udløse overstimulering - udmattelse. Dette kan også medføre psykosomatiske reaktioner, der af udenforstående kan tolkes som stress eller depression. Langsigtet påvirkning af overstimulering kan i værste fald medføre udbrændthed. Sensitive, der har haft en stresset eller sårbar barndom er i større grad disponeret for angst, depression og generthed.

Hvert menneske har sin egen sensitive profil. Nogle er sensitive på alle områder og andre kun på et enkelt. Find din sensitivitets profil, så du kommer til at kende dine egne trickpunkter og de ting, der giver dig energi. Nedenunder er blot nævnt nogle enkelte områder.

1. fysisk sensitivitet - mad, drikke, medicin, sansepåvirkning, lys, lyd, smerte, tempo, travlhed, uorden, skønhed, månefaser.

2. personlig sensitivitet – egne tanker, følelser, stemninger, egne vaner og mønstre, forventninger og forestillinger, rigt indre liv med dybe tanker.

3. social sensitivitet – andre menneskers sindstilstand, stemninger, følsomhed over for hvad andre mennesker tænker, mener og siger, stærk fantasi og forestillingsevne, kronisk anspændt og overbekymret.

4. ideologiske sensitivitet – høje etiske værdier, retfærdighed og næstekærlighed, vanskelig ved mobning, diskrimination og mishandling, og oplevelsen af, at ikke alle lever op til din egen ideologiske standard.

5. spirituel sensitivitet – fornemmelsen af at være en del at en større helhed, det kan være en gave og give ro, eller det modsatte – afhængig af, om man formår at leve med din spiritualitet på en naturlig og jordbunden måde.

Den særligt sensitive har potentiale for at være:

Intuitiv, kreativ, nytænkende, gode til at samarbejde, skaber gode stemninger, stor indlevelsesevne over for andre, gode til at forbyde sig og koncentrere sig, er udholdende, en god lytter og en sej vilje til at gennemføre, det de brænder for.

Mange særligt sensitive føler sig anderledes og kan have gjort det i et langt liv. Nogle er måske også mere langsomme og eftertænksomme, og det skyldes, at den særligt sensitive person bruger megen tankeenergi på at fordøje sine indtryk. Den særligt sensitive bemærker langt flere nuancer og detaljer i andres følelser og stemninger. Alle disse psykiske input, alle disse data skal bearbejdes. Det tager tid, og overskrider man sine grænser for stimulering, bliver der brug for reparation. Den foregår gerne i stilhed – uden udefra kommende stimuleringer.

Sensitive mennesker, der har haft en stresset eller sårbar barndom er i højere grad disponeret for angst, depression og generthed. Hvis angst og lignende traumatiske oplevelser bearbejdes terapeutisk, bliver den følelsesmæssige reaktion mindre.

Hvad kan man da gøre for at tage vare på sig selv? Lær at sige nej uden at sige undskyld, og tænk på at andre ikke ved, hvornår du ikke magter mere. Kun dig selv ved det. Tag korte pauser i løbet af dagen. Lad være at se vold og ødelæggelser i TV. Skab dig flere åndehuller, gå en tur, mediter, sluk for computer, mobil og tv. Rent praktisk for at trives, bør man erkende, at man har det sensitive træk. Giv dig selv støtte og opbakning og omsorg, især når der er fejl og mangler. Sørg for god nattesøvn. Roligt arbejdsmiljø. Væk din sjæl i naturen. Du kan læse flere gode råd på min hjemmeside.

Særligt sensitive, som tager hensyn til egne grænser, trives godt og kan få et rigt liv.

Jeg kommer gerne til dig og holder foredraget om Særligt Sensitive, hvis I er 8-10 personer. Ring og forhør nærmere !

 

 

Invitation til Sensitiv udviklingsgruppe i Vejle, Fredericia og Ejstrupholm.

For at kurset kan blive en realitet mangler der 2 tilmeldinger - skal den ene være dig?

 

Den sensitive udviklingsgruppe henvender sig mennesker, der har lyst til forandring og som også har brug for redskaber og hjælp til at få hverdagen og sensitiviteten til at forenes i et godt liv.

 

Sensitiv udviklingsgruppe består af et forløb på 5 aftner . Ring og forhør nærmere om starttidspunktet

Ledes af psykoterapeut Grethe Lindholm Pedersen, Jelling www.helseværkstedet.dk.

Gruppen består af max 12 personer.

Pris 1800 kr. for alle 5 gange.

Tilmelding til helsevaerkstedet@jellingnet.dk eller mobil 26240647.

Depositum kr. 500, som indbetales ved tilmelding på reg,nr. 9551 konto nr. 5510004570. Restbeløbet betales 1. mødegang.

 

 

 

Aftnens tema                                     Sensitive mennesker og de dertilhørende profiler.

En gennemgang af de 5 profiler og vi arbejder med styrkerne og begrænsningerne ved disse profiler. Der vil denne aften blive givet øvelser til brug i hverdagslivets udfordringer.

 

Sensitive mennesker og selvværdet.

Det sensitive træk ofte ikke er et træk, der er blevet anerkendt og respekteret under opvæksten. Dette medfører, at mange sensitive føler sig forkerte og anderledes end andre med lavt selvværd til følge. Denne mødegang bliver der givet redskaber til at oparbejde større selvværdsfølelse.

 

Sensitivitet og kosten.

Det sensitive træk reagerer oftest mere på stimulering af enhver karakter, det kan være medicin, såvel som den mad vi indtager. Denne aften vil vi fra erfaren kostvejleder få indsigt og vejledning i kostens betydning for indre trivsel, og hvordan man ved hjælp af kostændringer kan forandre humør og følsomhed.

 

Sensitivitet og arbejdslivet.

Denne aften vil arbejdslivets udfordringer blive gennemgået ligesom, der vil blive givet redskaber og ideer til et bedre/anderledes arbejdsliv.

Ligeledes rådgives omkring den sensitives håndtering af information om karaktertrækket til chef og kolleger.

 

Sensitivitet og partneren

Denne aften inviteres din partner med. Partneren og de nære omgivelsers forståelse og rummelighed af de sensitive træk er en meget vigtig del for at leve det gode liv. Denne aften vil de sensitive træk blive gennemgået sammen med rådgivning omkring de forandringer, det måtte indeholde for omgivelserne.

 

 

 

 

KEND DIN SENSIVITET.

Kursusdag for Særligt Sensitive.

 

HELSEVÆRKSTEDET, Linkager 16, 7300 Jelling.

Kurset vil give dig forståelse og indsigt i det at tilhøre gruppen af Særligt Sensitive mennesker, og kostvejleder og homøopat Helle Kofoed vil fortælle om den gavnlige kost og dens betydning for Særligt Sensitive.

Du vil lære dig selv og din sensitivitet bedre at kende og finde mere ro og balance.

I sammenhæng med kurset vil der være tid til samvær, erfaringsdeling og frokost. En Særligt Sensitive rigtig frokost kan købes for kr. 50.

På kurset vil vi gennemgå de forskellige sensitive profiler, så du derved bliver mere klar over din helt egen unikke profil med de tilhørende kvaliteter og udfordringer.

Kurset vil give dig redskaber og inspiration til at skabe forandring i din hverdag, således at du vil kunne skabe din helt egen nyttige værktøjskasse, som du kan bruge i din hverdag. Vejledning omkring den gavnlige kost vil være en del af dagen.

Det handler om få gode vaner og måske andre måder at færdes i livet på. Måske gør du intuitivt mange af de gode ting for dig selv allerede.

Redskaberne og indsigten kan reducere din stress og gøre din oplevelse af fordelene ved at være Særligt Sensitiv mere tydelige for dig.

Du vil få beskrivelse af redskaberne og øvelserne på skrift.

Vi vil meditere undervejs, så du også bliver mere fortrolig med at bruge meditation i din hverdag. Meditation giver dig indre ro og overblik i en verden, hvor overstimulering er en trussel hele tiden.

Samtidig vil vi skridt for skridt arbejde på at forøge tilliden til dig selv, og træne det at sætte grænser over for andre og for dig selv.

Pris:      kr. 850.00 incl. kaffe/the/frugt. Særligt Sensitive frokost kr. 50.

             medlemmer af HSP-foreningen kr. 800,00.

             kr. 300,00 i depositum ved tilmelding.

             Reg. nr. 9551 kontonr. 5510004570.

Tilmelding:  på 2624 0647 eller helsevaerkstedet@jellingnet.dk for nærmere information

Max antal deltagere: 12 stk.

 

NYT - Meditation-stilhed-fordybelses 

rejse  >>

SJÆLSHEALING - deltag i meditationen her  >>

Skovmeditation tirsdag den 7.4.kl.19.00 - 21.00>

Se interview med gode råd til Særlig Sensitive : http://familiekanalen.tv/?s=grethe+lindholm+pedersen 

 

Helseværkstedet | Linkager 16 | 7300 Jelling | Tlf.: 75 87 18 08 | Mobil: 26 24 06 47